venture capital & private equity​

Kompleksowo obsługujemy procesy inwestycyjne. Wspieramy inwestorów (fundusze venture capital, ASI, anioły biznesu) w zakresie:

  • obsługi na etapie przedtransakcyjnym – ustalenie optymalnej struktury transakcji, przeprowadzenia due diligence transakcji wraz z raportami identyfikującymi ryzyka i rekomendacjami dalszego postępowania inwestorów,
  • tworzenia dedykowanych struktur inwestycyjnych,
  • przygotowania i negocjowania dokumentacji inwestycyjnej (m.in. Term sheetu, umowy inwestycyjnej, umowy spółki lub statutu, protokołów zgromadzeń),
  • nadzoru nad przestrzeganiem założeń inwestycji oraz egzekwowanie zobowiązań wynikających z umowy inwestycyjnej,
  • przygotowania i bezpiecznego wdrażania programów motywacyjnych (m.in. ESOP)
    przygotowania umów ograniczających rozporządzanie akcjami (lock-up),
    obsługi wyjścia z inwestycji (exit).
Magdalena Tomala
radca prawny