rynki kapitałowe​​

Mamy obszerną wiedzę i doświadczenie we wszystkich kwestiach związanych z rynkiem kapitałowym i obrotem instrumentami finansowymi. Doradzimy Ci w szczególności w zakresie:

  • tworzenia struktury korporacyjnej emitentów przed wejściem na giełdę,
  • due diligence na potrzeby planowanej transakcji,
  • przeprowadzania publicznych ofert papierów wartościowych (IPO i SPO),
  • wprowadzania instrumentów finansowych do publicznego obrotu na rynku NewConnect i rynku regulowanym (sporządzenie prospektu, memorandum informacyjnego, dokumentu ofertowego),
  • reprezentowania spółek w postępowaniach przed KNF, a także w relacjach z GPW i KDPW,
  • realizacji obowiązków informacyjnych i notyfikacyjnych przez emitentów giełdowych,
  • przygotowania i wdrożenia zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW,
  • wdrożenia regulacji MAR przez emitentów giełdowych,
  • nabywania i zbywania znacznych pakietów akcji oraz innych transakcji zawieranych poza obrotem zorganizowanym.
Magdalena Tomala
radca prawny