IT/ TMT​​

Tworzymy i negocjujemy umowy IT (wdrożeniowe w ramach rozwiązań chmurowych i on premise, utrzymaniowe, SaaS, IaaS) występując zarówno po stronie twórców oprogramowania – software house’ów jak i podmiotów nabywających prawa do oprogramowania.

Doradzamy na każdym etapie projektowania oprogramowania, w tym aplikacji skierowanych do konsumentów lub wykorzystywanych w sektorach regulowanych.

Reprezentujemy w przypadku ewentualnych sporów związanych z umowami IT/przenoszącymi prawa/licencyjnymi.

Joanna Górska
radca prawny