e-commerce​

Wspieramy e-commerce począwszy od momentu powstania koncepcji biznesowej, skończywszy na obsłudze prawnej czynności posprzedażowych. Przygotowujemy i dostosowujemy do nowych regulacji regulaminy i inne dokumenty będące podstawą funkcjonowania portali internetowych, e- sklepów i aplikacji. Tworzymy treści polityk prywatności i cookies, treści zgód marketingowych a także opiniujemy wszelkie materiały reklamowe pod kątem zgodności z prawem konsumenckim, rekomendacjami UOKiK-u i przepisami obowiązującymi w Twojej branży.

Przeprowadzamy kompleksowe audyty zgodności, których wynikiem są praktyczne rekomendacje optymalizujące i zabezpieczające Twoje procesy sprzedażowe i obsługowe.

Negocjujemy umowy z dostawcami treści, twórcami, dostawcami platform internetowych oraz usług płatniczych.

Wspieramy w obsłudze procesu reklamacyjnego, a także wdrożeniach związanych z implementacją nowych przepisów, w tym dyrektywy Omnibus.

Joanna Górska
radca prawny