obsługa korporacyjna

Mamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze spółek. Zapewnimy Ci kompleksowe wsparcie prawne w zakresie:

  • zakładania i rejestracji spółek,
  • przygotowania umów i statutów spółek oraz innych dokumentów korporacyjnych,
  • obsługi korporacyjnej spółek, w tym organizacji zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy spółek niepublicznych i publicznych, posiedzeń rad nadzorczych lub zarządów,
  • obrotu udziałami i akcjami,
  • przygotowania ksiąg udziałów oraz realizacji obowiązków związanych ze zgłaszaniem informacji do elektronicznego rejestru akcjonariuszy,
  • przygotowania wniosków do KRS i CRBR,
  • obsługi połączeń, podziałów i innych form reorganizacji spółek,
  • prawa pracy i optymalizacji zatrudnienia,
  • procesu upadłości i likwidacji.
 
Magdalena Tomala
radca prawny