prawo zamówień publicznych​

Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa zamówień publicznych zdobyte m.in. w ramach obsługi wiodących podmiotów z sektora energetycznego i budowlanego. Zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne wykonawców na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trakcie wykonywania kontraktu oraz po jego zakończeniu. Pomagamy w przygotowaniu oferty i innych dokumentów składanych w ramach postępowania. Analizujemy dokumentację zamawiającego, ze szczególnym uwzględnieniem wzoru umowy oraz szacujemy ryzyko związane z realizacją zamówienia. Wspieramy wykonawców w komunikacji z zamawiającymi, w tym w zakresie wyjaśnienia ewentualnych niejasności w treści SWZ. Doradzamy w zakresie stosowania środków ochrony prawnej, reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądem Okręgowym. Prowadzimy szkolenia z prawa zamówień publicznych dostosowane do potrzeb Klienta.

Piotr Gowik​
radca prawny
Artur Wójcik
radca prawny