obsługa startupów​

Zapewniamy obsługę procesu inwestycyjnego na wszystkich etapach – od momentu walidacji koncepcji do wyjścia inwestycyjnego. Wesprzemy Cię w zakresie:

 • wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności,
 • wyboru struktury inwestycji i formy pozyskania kapitału,
 • założenia spółki,
 • obsługi korporacyjnej i transakcyjnej spółki,
 • przygotowania spółki do due diligence inwestora,
 • przygotowania i negocjowania dokumentacji inwestycyjnej (m.in. umowy wspólników lub akcjonariuszy, umowy inwestycyjnej, umowy spółki, protokołów zgromadzeń),
 • przekształcenia spółki w spółkę akcyjną,
 • przeprowadzania publicznych ofert papierów wartościowych (IPO i SPO),
 • wprowadzenia akcji do publicznego obrotu na rynku NewConnect i rynku regulowanym (sporządzenie prospektu, memorandum informacyjnego, dokumentu ofertowego),
 • przygotowania i bezpiecznego wdrażania programów motywacyjnych (m.in. ESOP),
 • przygotowania dokumentacji prawnej spółki skierowanej do jej klientów (umów z konsumentami, regulaminów świadczenia usług, umów z partnerami i dostawcami etc.)
Magdalena Tomala
radca prawny