prawo podatkowe

Naszym priorytetem jest zapewnienie Ci bezpieczeństwa podatkowego oraz efektywnego zarządzania Twoimi sprawami podatkowymi na każdym poziomie. Wesprzemy Cię w zakresie:

  • bieżącej działalności gospodarczej,
  • restrukturyzacji działalności gospodarczej w ramach pojedynczych jednostek oraz grup kapitałowych w celu opracowania efektywnych zasad opodatkowania,
  • planowania podatkowego,
  • przeglądów podatkowych, w tym przeglądów podatkowych tupu due diligence,
  • sukcesji, w szczególności w zakresie działalności fundacji rodzinnych,
  • doradztwa transakcyjnego,
  • reprezentacja w toku postępowań podatkowych,
  • analizy możliwości skorzystania, wdrożenia oraz korzystania z zasad opodatkowania tzw. estońskim CIT,
  • możliwości korzystania z ulg oraz zwolnień przewidzianych w przepisach podatkowych (np. ulga B+R, IP Box, ulga na ekspansje, itp.)