tel.: 608 370 641

e-mail: tomala@g2law.pl

Magdalena Tomala

radca prawny

W trakcie 20 lat swojej praktyki zawodowej pracowałam w warszawskim sądzie apelacyjnym, kilku wiodących kancelariach oraz prowadziłam własną praktykę. Dzięki temu zdobyłam solidną wiedzę i doświadczenie w wielu dziedzinach prawa. Wszechstronność to mój atut.

Aktualnie koncentruję się na wspieraniu przedsiębiorców, którym doradzam w sprawach korporacyjnych, transakcyjnych i procesowych. 

Wspieram Klientów zarówno w podstawowych sprawach związanych z prowadzeniem spółki jak i w skomplikowanych projektach jak obrót instrumentami finansowymi, procesy emisyjne (IPO, SPO) wprowadzenie akcji do publicznego obrotu na NewConnect i rynku regulowanym. Świadczę kompleksowe usługi doradcze w zakresie pozyskiwania przez spółki finansowania zewnętrznego, w tym z emisji obligacji i procesów inwestycyjnych. Prowadzę przejęcia, fuzje i podziały spółek. Pomagam firmom przejść przez procedury upadłościowe i likwidacyjne.

Szczególnie bliska jest mi branża gamedev, z którą współpracuję od kilku lat.

Znaczna część mojej praktyki to pomoc osobom poszkodowanym na rynku finansowym, w szczególności „Frankowiczom” i posiadaczom obligacji korporacyjnych.